beamtech concept “tutorials”

Handledningarnas syfte: beamtech tillhandahåller tutorials som vi anser fyller ett antal viktiga syften. Vi vill vägleda och bidra till nytänkande. Hur läsaren väljer att använda informationen är dock helt och fullt upp till läsaren!

Nedanstående tutorials har EJ till syfte att

  • Användas som suveränt utbildningsmaterial
  • Att generera diplom eller annat verifikat för genomförd utbildning
  • Legitimera användandet av berörda produkttyper
  • All fakta som rör behandling samt teknik är av generell karaktär och ersätter ej  någon suverän produkts förutsättningar avseende teknik samt inställningar
  • Nedanstående utbildningar kan ej användas som substitut för respektive utrustnings parametersättning eller på något sätt övertrumfa utrustningars manualer eller dess säkerhetsföreskrifter

Nedanstående tutorials får användas fritt så länge dokumenten inte förändras eller redigeras.  Alla dokument är copywrite © skyddade av beamtech eller av beamtech utsedd person/företag ”© beamtech eller ©[namn/företagsnamn]”
Allt material tillhandahålls som PDF dokument men kan beställas i redigerbart format efter att beamtech godkänd användningen.

Innehåll 

I slutet av varje tutorial står dess status om det är klart eller om det har ett release datum!

Klicka i vad du är intresserad av så skickar vi informationen som PDF Filer till dig! (Du får max beställa 3 dokument per gång)

Allt här ovan är ett dokument under förutsättning att man inte räknar förslaget från socialstyrelsen vilket är ett eget dokument