HEJ PATRIK

beamtech concept the way it works!

Du köper utrustningen direkt från tillverkaren utan mellanhänder, den ekonomiska vinsten är enorm.

Börja med att ge oss 2 minuter av din tid!

Presentationen the way it works  är bra sätt för dig att få god överblick i hur vi tycker att Du ska göra dina utrustningsinköp billigt, tryggt, säkert, och enkelt.

 

För att helt och fullt beskriva hur beamtech concept fungerar är det nödvändigt att göra en del utsvävningar samt liknelser. Nedanstående kommer att bli mycket läsning. Vi vill att Du ska få en objektiv beskrivning av hur beamtech concept fungerar samt hur beamtech concept står sig i förhållande till ett köp från en lokal distributör.
Vill Du så hoppa till stycke 6 där beamtech concept VS inköp som det ser ut i dag börjar 

Innehåll

 1. Den asiatiska tillverkaren
 2. Den västerländska tillverkaren
 3. RoHS samt CE regler
 4. Distributörens uppgift
 5. Lag och ansvar

  HÄR BÖRJAR beamtech concept

 6. Utrustningens pris
 7. Fabrikspris VS att köpa via distributör
 8. Utrustningens säkerhetsregler

1 Den asiatiska tillverkaren

Traditionellt har asiatiska tillverkare fungerat väldigt olikt västerländska tillverkare. Dessa olikheter berör allt från tillverkning till eftermarknad.
Asiaten har traditionellt haft svår att inse att deras produkt automatiskt omfattas av EU´s krav avseende miljö, tillverkning samt elsäkerhet under förutsättning att utrustningen ska exporteras till ett EU land.
Asiatiska tillverkare har som västerländska tillverkare företagshemligheter, oturligt nog rör en av dessa hemligheter utrustningens essentiella delar. Exempelvis vill asiaten traditionellt sätt inte berätta var laserelement kommer från. Asiaten utrycker sig med västerländska mått väldigt oseriöst när dom vägrar att beskriva det som västerlänningar ofta och gärna skryter över, skryter man inte har man förmodligen något att dölja. Västerlänningar uppfattar asiatens sätt att resonera som ett undanflyende beteende. En västerländsk tillverkare har enkelt kunna dra fördelar av asiatens resonemang och på grund av deras inställning ifrågasätta asiatens kvalitetsresonemang.

Varför knölar vi nu till det så här? Det är ju inga sköna ord utan tvärt om ganska nedsättande för både tillverkare och beamtech concept!

Förklaringen är att saker och ting förändrats. Västerländskt tänk, managementsystem, tillverkningsmetoder, design, juridiska kunskaper har implementerats hos många asiatiska tillverkare. Den asiatiska företagshemligheten har ändrats och faktiskt vänt hela marknaden. Strategin asiaterna använder är kollektiva inköp. Asiaternas enorma köpkraft medför några väsentliga detaljer för marknaden.
Asiater har kapacitet att lägga order lika stora som hela USA´s årsförbrukning varje månad. Enorma beställningar medför naturligtvis att priset blir lågt även på västerländsk teknik.
Den asiatiska tillverkaren skryter nu över sina extrempresterade högkvalitativa europeiska delar.

2 Den västerländska tillverkaren

Västvärldens tillverkare kan inte hänga med asiaterna. Västvärldens tillverkare har allt för liten köpkraft. Då händer något underligt, västtillverkaren godkänner en asiatisk tillverkare men kräver att få köpa via ett OEM kontrakt. På så sätt kan västtillverkaren påstå att man tillverkar egna lasrar.

Resultatet eller sensmoralen av ovanstående utveckling blir minst sagt prekär!
Asiaten har ofta en extrempresterande västeuropeisk laser i sin utrustning och västerlänningen allt oftare en kinesisk OEM tillverkad laser i sin utrustning.
Det är nu västerländska tillverkare som anammat den asiatiska tekniken att dölja de essentiella delarnas ursprung medan asiaten nu skryter över sin specifikation.

3 RoHS samt CE regler

RoHS och CE är direktiv gäller alla EU´s medlemsländer.

RoHS direktivets uppgift är att skydda miljön. Direktivet reglerar att all tillverkning inom EU sker på rätt och miljövänligt sätt.
RoHS direktivet gäller även för allt som ska importeras till EU.
Köper man utrustning utan att ha full kontroll på RoHS begår man faktiskt ett miljöbrott som potentiellt bestraffas med böter upp till ett par hundra tusen kronor.

CE Direktiven EMC & LVD gäller säkerhet.
EMC handlar om den tillåtna mängd elektromagnetisk strålning en elektrisk utrustning får ge från sig utan att en normal konsument ska utsättas för skadliga strålningsmängder.
LVD eller Låg Volts Direktivet handlar om elsäkerhet. Konsumenten ska inte kunna utsättas för elektricitet eller behöva vara rädd att utrustningen börjar brinna!
Följer man inte EMC och LVD direktiven begår man inget brott men man följer heller inte lagstiftningen. Får Elsäkerhetsverket nys om att en utrustning inte har riktigt CE och inte får nödvändiga certifikat samt deklarationer om överenstämmelse dela dom ut ett anslutningsförbud till elnätet och kan plombera utrustningens eluttag. Tar man bort plomberingen så begår man ett brott, vad straffet är för att bryta plomberingen vet vi inte i skrivandets stund. Vad som är värre är att om man har en icke godkänd utrustning är risken stor att ens försäkring inte gäller om olyckan är framme, samma sak gäller tyvärr med kundskador, behandlingsskadeförsäkringen gäller kanske inte alls.

Det ska finnas deklarationer om överenstämmelse (en ansvarsbekräftelse) från tillverkaren. Finns en deklaration om överenstämmelse från en distributör är risken stor att den är inte accepteras.  Deklarationer om överenstämmelse bekräftar att tillverkaren håller sig till de regler, lagar och normer som respektive direktiv omfattar.  Det finns en uppsjö av varianter av CE standarder och det finns förfalskningar. Det finns CE och det finns CE med en helt annan betydelse exempelvis Chinese Export

CE_VS-Chines_export

Viktig överkurs om CE VS medicinsk CE

Den korta förklaringen är att ett CE alltid trumfar ett medicinskt CE. Det är ändå många som tror att ett medicinsk CE är det bästa en utrustning kan ha men det är helt fel. Det medicinska CE´ts användningsområde är framtaget för utrustning där utrustningen är medicinskt berättigad men inte har förutsättningar att klara av ett normalt CE.
Till att börja med så har man inte med elsäkerhetsverket att göra utan läkemedelsverket. Medicinska CE faller inte in under köplagstiftningen utan under hälso och sjukvårdslagstiftningen. Det medicinska CE´t har inget behov av EMC tester utan har en omfattande manual med skyddsföreskrifter, och eventuella tillståndskrav.

Här är ett exempel nödvändigt. Vi tar en röntgenutrustning, här spelar inte EMC så stor roll då utrustningen är tillverkad för att skapa hälsovådlig röntgenstrålning. Utrustningen skulle aldrig kunna bli CE godkänd för den är livsfarlig. I stället för EMC har man som sagt en omfattande manual där alla EU språk är beaktade, alla EU länders lokala lagstiftningar är beaktade. Det finns ett omfattande kapitel som beskriver installation samt säkerhet ”All personal måste ut ur rummet där utrustningen finns innan man fyrar av utrustningen”. Det står hur tjock betongbunker som krävs kring utrustningen och det står att patienten exempelvis ska ha skyddsutrustning som uppfyller Arbetsmiljöverkets föreskrifter AFS 1996:7. Detta är bara början men jag tror att bilden är klar!

4 Distributörens uppgift

Distributören är ett fristående företag som säljer och marknadsför tillverkarens sortiment. För att stärka distributörens position på marknaden låter tillverkaren ofta distributören köpa via ett OEM avtal. OEM avtalet ger distributören viss rätt att få produkten att verka unik eller rent av vara tillverkad av distributören.

 • Produktens namn kan ändras
 • Produktens fysiska utseende kan modifieras
 • Modifiering av användargränssnittet sker som standard

5 Lag och ansvar

För affärer mellan företag gäller köplagstiftningen. Köplagstiftningen lutar sig hårt mot att det finns dokumentation som avtal, offert etc. vilket beskriver affärsuppgörelsens omfattning.
Köplagen har som standard ett års garanti. Anledningen till 1 års garanti att det en professionell användare förväntas använda utrustningen ”professionellt” d.v.s. väldigt mycket. Som exempel tar vi en hårfön: Hos frisören är fönen i gång 3-4 timmar om dagen medan en privatperson som köpt samma fön använder den 8-10 timmar i månaden.
Inom teknisk estetisk utrustning är det vanligt att tillverkare och distributörer tillhandahåller utökad service och garanti, därför bör Du alltid vara noga med det som står i offerten då det är ett juridiskt bindande dokument.

Företaget som säljer axlar automatiskt ansvar för service, support, samt att det finns riktiga instruktioner för användning och säkerhet. Säljaren är skyldig att tillhandahålla en fabriksgaranti.
beamtech tillhandahåller inte garanti utan är tillverkarens fristående partner inom EU. Tillverkaren är faktiskt den som ställer ut garantier oaktat utrustningen köps via en distributör eller direkt från tillverkaren.
En sak som kan vara bra för att ha i tankarna är att om en distributör skulle upphöra så är det tillverkaren som har det yttersta ansvaret.

Här börjar beamtech concept

 

 6 Utrustningens pris!

Utrustningar kostar ju olika mycket så vi får nöja oss med ett exempel och en överslagskalkyl. Exemplet gäller alltså inte för en specifik produkt men gäller i stort för hur förfarandet från tillverkning till leverans fungerar.

Som exempel tar vi en DIODLASER för hårborttagning.

Utrustningens pris

Detalj Distributörspris beamtech concept
Tillverkning 54,000kr 54,000kr
Diverse kostnader 1,000kr 1,000kr
Frakt till Sverige 5,000kr 5,000kr
Distributörens påslag 240,000kr
tillverkarens påslag 0kr
SUMMA 300,000kr 60,000kr

Hängde Du med nu!
Distributören lägger på 240,000kr för service, support, utbildning samt att ansvara för fabriksgarantin.

 7 beamtech concept VS att köpa i Sverige

Det mest uppenbara är beamtech concept priset är extremt lågt i jämförelse mot distributörspriset. Så vad är skillnaden? Nu ska vi förklara steg för steg hur det ligger till.
Här nedan kommer en tabell där Du i stort kan se hur det hänger samman!

För att jämförelsen ska bli så lika som möjligt väljer vi att beskriva en distributörsoffererade erbjudande VS beamtech concept. Köp i Sverige beamtech concept
Servicestandard På platsen service, insatsen påbörjas inom 8 arbetstimmar (och gäller helgfria vardagar kl 08:00-17:00). Inskicksservice. Du ser till att utrustningen kommer till beamtech, beamtech reparerar och Du ser till att utrustningen hämtas.
Garanti Reservdelar och arbete ingår under garantitiden.Insatsen kostar inget det kommer en tekniker till dig under förutsättning att reservdelen kan bytas på plats eller så har teknikern med sig en lånemaskin under rep. tiden. Max 15 arbetstimmar. Reservdelar och arbete ingår under garantitiden.Service tid under förutsättning att reservdelen måste skeppas från tillverkaren 7-14 dagar
Support En gratis hotline 24-7. En gratis hotline 24-7.
Utbildning Ingår till lämplig/nödvändig nivå. Ofta på platsen. Handhavande och säkerhetsutbildning ingår. Du gör upp med en av våra terapeuter om Du behöver mer utbildning en vad som ingår. En hel dag kostar dig kring 3500kr
Marknadsbidrag Normalt +-5,000kr. Inget markandsbidrag, det är bara dumt att ta dina pengar för att ge dom tillbaka till dig i form av ett reglerat bidrag

Man kan direkt se att det är två hål i beamtech concept, servicestandarden och utbildningen är inte i klass med distributörens utfästelser!
beamtech consept bygger på att Du ska få lägga till det du behöver och vill ha i stället för att allt är inkluderat.

 

Så låt oss se vad som händer om vi plockar ihop två olika paket baserat på fabrikspriser. Vi väljer samma exempelutrustning som används i utrustningens pristabell.

Paket 1 DIODLASER vi kan kalla det för ett ekonomipaket.
Paketet innebär att Du får en basutbildning som inkluderar handhavande samt säkerhet. Service nivån är i paritet med vad en elektronikdrake som Mediamarkt eller Elgiganten utlovar.
För sakens skull lägger vi på 5000kr i fraktkostnader inom Sverige (3 tur och retur leveranser om utrustningen mot förmodan skulle gå sönder). Prislappen blir 65,000kr vilket innebär att Du sparar 235,000kr mot vad en distributör vill ha av dig!

Paket 2 DIODLASER vi kan kalla det för ett exklusivpaket.
Du köper 2st diodlasrar via beamtech concept & en laserterapeut utbildning. Vi lägger på 5000kr i fraktkostnader inom Sverige (3 tur och retur leveranser om utrustningen mot förmodan skulle gå sönder). Du har nu en reservutrustning, och inställelsetiden vid fel är 0 minuter. Laserterapeut.se ger dig en laserterapeut utbildning där ett års behandlingsskadeförsäkring ingår.
Du har nu betalt 142,000kr eller sparat 158,000kr mot vad en distributör vill ha av dig!

Så var det där med fallgropar
Har du köpt en utrustning via beamtech concept är det viktigt att man ser över några detaljer. Det börjar med transporten fram till din Dörr, är transporten försäkrad, SVAR det beror på hur Du betalar men generellt Ja utrustningen är försäkrad till din dörr. Vi ser naturligt vis till att det blir rätt.
Se över dina försäkringar, stöld, skada och en drulleförsäkring är alltid smart att ha. Din försäkring går kanske upp 100kr per månad men det är allt.

beamtech comcept har alltså inga uppenbara nackdelar bara fördelar. Du bestämmer själv hur och vad som ska ingå. Vill Du komma undan extremt billigt och kan vara utan utrustning under reparationstiden så ja då gör vi så. Vill Du försäkra dig om att alltid ha fungerande utrusning så väljer Du att köpa två utrustningar, då har Du dessutom dubbel kapacitet när det är högtryck på salongen/kliniken.

 

 

Risk & Trygghet

Vad är risken med att köpa direkt från tillverkaren?

Köper Du direkt från en tillverkare utanför EU har Du inget självklart skydd av svensk eller EU´s köplagstiftning. Så kommer det hur som helst att låta om Du frågar en svensk distributör. Det är en tankevurpa!
Distributören kanske sysselsätter 5-15 personer. Så låt oss säga att distributören går i konkurs har Du då ingen service, support eller garanti att förvänta dig. Jo det har Du så klart det är ju tillverkaren som ställer ut garantierna. Köper Du via beamtech concept så har Du direktkontakt med tillverkaren och det är ett företag med kanske 1000 anställda. Dina förutsättningar blir alltså exakt samma eller bättre med beamtech concept.

beamtech´s trygghetscertifikat
Medverkar beamtech till att Du köper en utrustning via beamtech concept får Du ett certifikat från beamtech.

 • beamtech försäkrar din investering tills Du fått leverans
 • beamtech tar fullt ansvar för att elsäkerhets samt RoHS certifikat är genuina och uppdaterade enligt Eu´s lagstiftning vid leveranstillfället.

Sammanfattning

 • beamtech concept kan skräddarsys för att passa Ditt bolags förutsättningar
 • beamtech concept är den ekonomiskt bästa lösningen för Ditt bolag
 • beamtech concept är lika säkert som att köpa i Sverige
 • beamtech concept har inga nackdelar sett till pris och prestanda.
 • beamtech concept gör att Du kan koncentrera dig på ditt bolags utveckling i stället för att kämpa med höga månadsbetalningar.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *