beamtech concept “The way it works”

Man köper utrustningen direkt från tillverkaren utan mellanhänder, den ekonomiska vinsten är enorm, när man ser på hela konceptet så finns faktiskt inga nackdelar!
Börja med att ge oss 2 minuter av din tid, se presentationen här nedan genom att klicka på knappen The way it works

Förord

För att helt och fullt beskriva hur beamtech concept fungerar är det nödvändigt att göra en del utsvävningar samt liknelser. Vi vill att Du ska få en objektiv beskrivning av hur beamtech concept fungerar samt hur beamtech concept står sig i förhållande till ett köp från en lokal distributör.

Innehåll

 1. Den asiatiska tillverkaren
 2. Den västerländska tillverkaren
 3. EU´s regler för säkerhet och miljö
 4. RoHS samt CE regler
 5. Distributörens uppgift
 6. Lag och ansvar
 7. Utrustningens pris
 8. Fabrikspris VS att köpa via distributör
 9. Utrustningens säkerhetsregler

1 Den asiatiska tillverkaren

Traditionellt har asiatiska tillverkare fungerat väldigt olikt västerländska tillverkare. Dessa olikheter berör allt från tillverkning till eftermarknad.
Asiaten har ofta svårt att ta till sig att deras produkt automatiskt omfattas av EU´s krav på tillverkning, elsäkerhet samt miljö om utrustningen ska exporteras till ett EU land.
Asiatiska tillverkare har som västerländska tillverkare företagshemligheter, oturligt nog rör en av dessa hemligheter utrustningens essentiella delar. Exempelvis vill asiaten inte berätta var laserelement kommer från. Asiaten uttrycker sig med västerländska mått väldigt oseriöst när man vägrar att beskriva det som västerlänningar ofta och gärna skryter över. Västerlänningar uppfattar lätt asiatens sätt att resonera som ett undanflyende beteende. En västerländsk tillverkare har enkelt kunna dra fördelar av asiatens resonemang och på grund av deras inställning ifrågasätta asiatens produktkvalitet.

Varför knölar vi nu till det så här? Det är ju inga sköna ord utan tvärt om ganska nedsättande för både tillverkare och beamtech concept!

Förklaringen är att saker och ting förändrats. Vissa asiater har hunnit implementera västerländskt tänk, managementsystem, tillverkningsmetoder, design, samt har juridisk kunskap angående vad som gäller inom EU. Den asiatiska företagshemligheten har ändrats och faktiskt vänt hela marknaden. Asiatens enorma köpkraft har kullkastat allt som tidigare gällt för marknaden. Asiaten har nämligen kapacitet att lägga order lika stora som hela USA´s årsförbrukning varje månad. Enorma beställningar medför naturligtvis att priset blir lågt även på västerländsk teknik.

Resultatet är att den asiatiska tillverkaren nu skryter nu över sina extrempresterade högkvalitativa europeiska delar.

 

2 Den västerländska tillverkaren

Västvärldens tillverkare kan inte hänga med asiaterna. Västvärldens tillverkare har allt för liten köpkraft. Då händer ofta något underligt, västtillverkaren godkänner en asiatisk tillverkare men kräver att få köpa via ett OEM kontrakt. På så sätt kan västtillverkaren påstå att man tillverkar egna lasrar.

Resultatet eller sensmoralen av ovanstående utveckling blir minst sagt prekär!
Asiaten har oftast en extrempresterande västeuropeisk laser i sin utrustning och västerlänningen allt oftare en kinesisk OEM tillverkad laser i sin utrustning.  Det är nu västerländska tillverkare som anammat den asiatiska tekniken att dölja de essentiella delarnas ursprung medan asiaten nu skryter över sin specifikation.

I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

3 EU´s regler för säkerhet och miljö

RoHS och CE är direktiv gäller alla EU´s medlemsländer.

RoHS direktivets uppgift är att skydda miljön. Direktivet reglerar att all tillverkning inom EU sker på rätt och miljövänligt sätt.
RoHS direktivet gäller även för allt som ska importeras till EU.
Köper man utrustning utan att ha full kontroll på RoHS begår man faktiskt ett miljöbrott som potentiellt bestraffas med böter upp till ett par hundratusen kronor.

CE Direktiven EMC & LVD gäller säkerhet.
EMC handlar om den tillåtna mängd elektromagnetisk strålning en elektrisk utrustning får ge från sig utan att en konsument ska utsättas för en skadlig miljö.
LVD eller Låg Volts Direktivet handlar om elsäkerhet. Konsumenten ska inte kunna utsättas för elektricitet eller behöva vara rädd att utrustningen börjar brinna!
Följer man inte EMC och LVD direktiven begår man inget brott men man följer heller inte lagstiftningen. Får Elsäkerhetsverket nys om att en utrustning inte har nödvändiga certifikat kan Elsäkerhetsverket ge utrustningen ett förbud att ansluta till elnätet, Elsäkerhetsverket kan plombera utrustningens elanslutning. Tar man bort plomberingen så begår man ett brott, vad straffet är för att bryta plomberingen vet vi inte i skrivandets stund.
Har man inte en CE märkt godkänd utrustning är risken stor att ens företagsförsäkring inte gäller om olyckan är framme, samma sak gäller tyvärr med kundskador, behandlingsskadeförsäkringen gäller kanske inte alls.

4 Distributörens uppgift

Distributören är ett fristående företag som säljer och marknadsför tillverkarens sortiment. För att stärka distributörens position på marknaden låter tillverkaren ofta distributören köpa via ett OEM avtal. OEM avtalet ger distributören viss rätt att få produkten att verka unik eller rent av vara tillverkad av distributören.

 • Produktens namn kan ändras
 • Produktens fysiska utseende kan modifieras
 • Modifiering av användargränssnittet sker som standard

5 Lag och ansvar

För affärer mellan företag gäller köplagstiftningen. Köplagstiftningen lutar sig hårt mot att det finns dokumentation som styrker ett köp exempelvis ett avtal eller en offert som beskriver affärsuppgörelsens omfattning.
Köplagen har som standard ett års garanti. Anledningen till 1 års garanti att det en professionell användare förväntas använda utrustningen ”professionellt” d.v.s. väldigt mycket. Som exempel tar vi en hårfön: Hos frisören är fönen i gång 3-4 timmar om dagen medan en privatperson som köpt samma fön använder den 8-10 timmar i månaden.
Inom teknisk estetisk utrustning är det vanligt att tillverkare och distributörer tillhandahåller utökad service och garanti, därför bör Du alltid vara noga med det som står i offerten då det är ett juridiskt bindande dokument.

Företaget som säljer axlar automatiskt ansvar för service, support, samt att det finns riktiga instruktioner för användning och säkerhet. Säljaren är skyldig att tillhandahålla en fabriksgaranti.
Förmedlas en affär via beamtech concept tillhandahålls garantin av tillverkaren beamtech åtar sig att sköta service under garantitiden samt tills utrustningen är uttjänt.
Tillverkaren är faktiskt den som ställer ut garantier oaktat utrustningen köps via en distributör eller direkt från tillverkaren.  En sak som kan vara bra för att ha i tankarna är att om en distributör skulle upphöra så är det tillverkaren som har det yttersta ansvaret.

6 Utrustningens pris

Utrustningar kostar ju olika mycket så vi får nöja oss med ett exempel och en överslagskalkyl. Exemplet gäller alltså inte för en specifik produkt men gäller i stort för hur förfarandet från tillverkning till leverans fungerar.

Som exempel tar vi en ABC123.

Utrustningens pris (OBS tittar du på detta via en mobil vänligen vänd telefonen i horisontalläge  så blir tabellerna enklare att läsa) 

DetaljDistributörsprisbeamtech concept
Tillverkning54,000kr54,000kr
Diverse kostnader1,000kr1,000kr
Frakt till Sverige5,000kr5,000kr
Prisstegring under frakten till EU240,000kr0kr
SUMMA300,000kr60,000kr

Hängde Du med nu!
Distributören lägger på 240,000kr för service, support, utbildning samt att ansvara för fabriksgarantin.

7 beamtech concept  VS att köpa i Sverige

Det mest uppenbara är fabrikspriset är extremt lågt i jämförelse mot distributörspriset. Så vad är skillnaden? Nu ska vi förklara steg för steg hur det ligger till.
Här nedan kommer en tabell där Du i allt väsentligt kan se hur det hänger samman!

 

För att jämförelsen ska bli så verklighetstrogen som det bara går väljer vi att beskriva en distributörsoffert VS beamtech concept.Distributörsoffertbeamtech concept
ServicestandardPå platsen service, insatsen påbörjas inom 8 arbetstimmar (och gäller helgfria vardagar kl 08:00-17:00).Inskicksservice. Kunden ser till att utrustningen kommer till beamtech, beamtech reparerar och Kunden ser till att utrustningen hämtas.
GarantiReservdelar och arbete ingår under garantitiden.
Insatsen kostar inget det kommer en tekniker till kunden. Reservdelen byts på plats alternativt erbjuder teknikern en låneutrustning under rep. tiden.
Reservdelar och arbete ingår under garantitiden.
Från skada till reparerad utrustning kan det ta 5-14 dagar.
Support Gratis hotline 24-7.Gratis hotline 24-7.
UtbildningIngår till önskad nödvändig nivå. Ofta på platsen.Handhavande och säkerhetsutbildning ingår. Kunden ingår separat överenskommelse med en av beamtech´s terapeuter under förutsättning att utökad utbildning efterfrågas.
MarknadsbidragNormalt +-5,000kr.Inget markandsbidrag, det är bara dumt att ta kundens pengar för att ge dom tillbaka till kunden i form av ett reglerat bidrag

 

Man kan direkt se två hål i beamtech concept, servicestandarden och utbildningen är inte i klass med distributörens utfästelser!

beamtech concept bygger på att kunden ska köpa utrustning till extremt bra pris. Finns behov av utökad utbildning så ska den läggas på i stället för att vara inkluderad.

Låt oss se vad som händer om vi plockar ihop två olika paket baserat på beamtech concept. Vi väljer samma exempelutrustning som används i utrustningens pristabell.

Paket 1 ABC123 ”ekonomipaket”
Paketet innebär att kunden får en basutbildning som inkluderar handhavande, säkerhet samt praktik.
Servicenivån är i paritet med vad en elektronikdrake som Mediamarkt eller Elgiganten utlovar inskicksservice och det tar någon vecka innan utrustningen är reparerad.
För sakens skull lägger vi på 5000kr i fraktkostnader inom Sverige (3 tur och retur leveranser om utrustningen mot förmodan skulle gå sönder). Prislappen blir 65,000kr vilket innebär att Du sparar 235,000kr mot vad en distributör vill ha av dig!

Paket 2 ABC123 ”exklusivpaket”
Kunden köper 2st ABC 123 samt en laserterapeut utbildning. Vi lägger på 5000kr i fraktkostnader inom Sverige (3 tur och retur leveranser om utrustningen mot förmodan skulle gå sönder). Kunden har nu en reservutrustning, och inställelsetiden vid fel är 0 minuter. Laserterapeut.se ger dig en laserterapeut utbildning där ett års behandlingsskadeförsäkring ingår.
Kunden har nu betalt 142,000kr eller sparat 158,000kr mot vad en distributör vill ha för en utrustning!

Så var det där med fallgropar
Har kunden köpt en utrustning via beamtech concept är det viktigt att man ser över några detaljer. Det börjar med transporten fram till kundens Dörr, är den försäkrad, SVAR Ja utrustningen är försäkrad till kundens dörr. Oaktat man köper via beamtech concept eller på annat sätt bör man se över sina försäkringar, stöld, skada och en drulleförsäkring är alltid smart att ha. Köper man via beamtech concept kommer försäkringen förmodligen att gå kanske upp kring 100kr per månad men det är allt.

Beamtech concept har alltså inga uppenbara nackdelar bara fördelar. Kunden bestämmer själv hur och vad som ska ingå. Vill kunden komma undan extremt billigt och kan vara utan utrustning under reparationstiden så ja då gör vi så. Vill kunden försäkra sig om att alltid ha fungerande utrusning så väljer kunden att köpa två utrustningar, då har kunden dessutom dubbel kapacitet när det är högtryck på salongen/kliniken.

Risk & Trygghet
Köper man direkt från en tillverkare utanför EU har man inget självklart skydd av svensk eller EU´s köplagstiftning. Så kommer det hur som helst att låta om man frågar en svensk distributör. Det är en tankevurpa. Distributören kanske sysselsätter 5-15 personer. Går distributören i konkurs så har kunden ingen service, support eller garanti att förvänta sig. Köper kunden via beamtech concept så har man direktkontakt med tillverkaren som oftast är 200-1000 personer. Kundens förutsättningar blir alltså exakt samma eller bättre med beamtech concept.

beamtech´s trygghetscertifikat
Medverkar beamtech till att en kund köper en utrustning får kunden ett certifikat från beamtech.

 • beamtech försäkrar investeringen tills leverans skett
 • beamtech tar fullt ansvar för att elsäkerhets samt RoHS certifikat är genuina och uppdaterade enligt Eu´s lagstiftning vid leveranstillfället.

Sammanfattning

 • beamtech concept kan skräddarsys för att passa Ditt bolags förutsättningar
 • beamtech concept är den ekonomiskt bästa lösningen för Ditt bolag
 • beamtech concept är lika säkert som att köpa i Sverige
 • beamtech concept har inga nackdelar sett till pris och prestanda

Tack för att du tagit dig tid att ta dig ända hit ner!